Mede door de financiering van het Kansfonds is het mogelijk geworden om met het project Training werkbegeleiders te starten in het tweede kwartaal van 2017. Het doel van het project is het verder ontwikkelen van landbouwactiviteiten naar sociale ondernemingen waar jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen in een beschermde omgeving werken aan hun vaardigheden met het doel hun economische en maatschappelijke zelfredzaamheid te versterken. We proberen dit doel te bereiken door ze diverse vaardigheden in de tuinbouw aan te leren.