Matoekoe is het inheemse woord voor draagmand, zo een veilige omhulling waarbinnen ontwikkeling optimaal kan geschieden wil Matoekoe bieden aan de pupillen.


Matoekoe is in 1988 opgericht en werkt vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Dit houdt het volgende in: “Hoe beperkt een kind of jongvolwassene ook mag wezen in zijn of haar mogelijkheden, diep van binnen is de geest net zo compleet als die van ieder ander mens.” Aan ons de opdracht om de ware individualiteit achter de mens met een beperking te ontdekken en op zijn mogelijkheden aan te spreken. Dit betekent dat het beleid van Matoekoe gestalte krijgt vanuit gelijkwaardigheid van pupillen en medewerkers en het daaruit voortvloeiende wederzijds respect.


Het centrum is gevestigd ten zuiden van Lelydorp op een terrein van in totaal drie hectare. Een deel is reeds tot ontwikkeling gebracht. Er staan veertien redelijk tot goed onderhouden gebouwen, deels groen - wit van kleur met een herkenbare organische bouwstijl.


Er zijn wereldwijd 550 instellingen voor heilpedagogie, waar Matoekoe er een van is. In Zuid Amerika zijn er 30 en in Nederland 65. Om verbonden te blijven met andere heilpedagogische instellingen en ook inhoudelijk gevoed te worden is Matoekoe lid van de NVAZ (Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgverleners).


Matoekoe is ontstaan vanuit een particulier initiatief ondersteund vanuit Nederland. Gelukkig zijn er nog steeds donateurs in Nederland die ons ondersteunen: deze donaties zijn nodig voor het behoud van de antroposofische/heilpedagogische identiteit. De grote Nederlandse fondsen en donateurs die jarenlang hun bijdrage hebben geleverd aan Matoekoe staan op het standpunt dat voor de dagelijkse exploitatie er voldoende financiële draagkracht in Suriname moet zijn. Dat is ook de mening van het huidige bestuur van Matoekoe. De Surinaamse overheid ondersteunt Matoekoe door de exploitatie kosten grotendeels te subsidiëren. Op onder andere onze vriendenpagina staat een overzicht van fondsen, stichtingen en bedrijven die ons de afgelopen jaren hebben ondersteund. 


Het bestuur en de medewerkers geloven nadrukkelijk in het bestaansrecht van Matoekoe en zijn van mening dat het centrum een belangrijke plaats inneemt in de maatschappij. Het focussen op de mogelijkheden en talenten van de pupillen, in plaats van op hun beperkingen, is een duidelijk andere benaderingswijze die zijn vruchten afwerpt. Matoekoe vervult een voorbeeldrol in het sociale werkveld en is zeer wel bereid om ervaringen en protocollen te delen met collega’s van andere instellingen.

 

 

Directeur

 pasfoto mw rose ann hilversum franklin secretaris matoekoe 130

Voorzitter Bestuur

mevrouw R. Hilversum Franklin

 Albert Jubithana penningmeester Matoekoe

Penningmeester Bestuur

de heer A. Jubithana

 Joan de Graav secretaris Matoekoe

Secretaris Bestuur

mevrouw J. de Graav

Organogram

organogram matoekoe lelydorp